Ontwikkeling Zuricher Oord Polder

Bij het dorp Zurich ligt een kleine driehoekig polder vlakbij de afsluitdijk. De polder is een gewaardeerd stiltegebied van 19 hectare. Het is een van de laatste locaties langs de waddenkust is waar de oude begreppeling bewaard is gebleven. De rijke geschiedenis van de polder vormt een prachtig uitgangspunt voor het overdragen van kennis over de dijken en de natuur in het Gouden Lân.

In de polder hebben Annechien Meijer en Gert-Jan Gerlach het kunstwerk “Leesbaar Landschap” aangelegd.

Dit kunstwerk laat op een bijzondere manier zien welke oude en nieuwe cultuur- en nijverheidsgewassen bij het gebied horen. Het oude veldschuurtje is omgevormd tot een eenvoudige expositie-, leer- en ontmoetingsruimte. Midden in de polder ligt de herstelde oude, natuurlijke zoetwater Dobbe. In het verleden deed deze dienst als drinkplaats voor het vee.  De Dobbe is hersteld in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland.  In de omliggende polder wordt, in samenwerking met de pachters, natuurvriendelijk beheer toegepast.