Zuricher Oord Polder

Bij het dorp Zurich ligt een kleine driehoekig polder vlakbij de afsluitdijk. De polder is een gewaardeerd stiltegebied van 19 hectare. Het is een van de laatste locaties langs de waddenkust is waar de oude begreppeling bewaard is gebleven. De rijke geschiedenis van de polder vormt een prachtig uitgangspunt voor het overdragen van kennis over de dijken en de natuur in het Gouden Lân.

Annechien Meijer en Gert-Jan Gerlach


In de polder leggen Annechien Meijer en Gert-Jan Gerlach het kunstwerk “Leesbaar Landschap” aan. Dit kunstwerk laat op een bijzondere manier zien welke oude en nieuwe cultuur- en nijverheidsgewassen bij het gebied horen. Het oude veldschuurtje wordt omgevormd tot een eenvoudige expositie-, leer- en ontmoetingsruimte.

Midden in de polder ligt het restant van een oude, natuurlijke zoetwater Dobbe. In het verleden deed deze dienst als drinkplaats voor het vee.  De Dobbe wordt hersteld in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. Tegelijkertijd wordt in de omliggende polder in samenwerking met de pachters natuurvriendelijk beheer toegepast.

Nieuws 22-2-2022

We zijn druk bezig met de aanleg van de dijkjes voor Leesbaar Landschap (bij elkaar wel 130 meter lang!). Over een paar weken zijn we klaar en dan kunnen we meteen gaan zaaien. We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen bij zaaien, planten en oogsten, of die zelf met een nieuw of oud gewas willen experimenteren. Doe je mee?
Waar? Zuricher Oord Polder, Caspar Roblesdijk, Zurich Fr
Wanneer? in maart 2022 en in het najaar
Kosten? Geen
Interesse? Meld je aan bij Annechien Meier en Gert-Jan Gerlach: info@nullmicroclimates.nl

Nieuws 20-3-2022

Begin maart zijn de Leesbaar Landschap dijkjes ingezaaid. Een hele klus om dit tussen de stormen en het snel naderende vogelbroedseizoen voor elkaar te krijgen. Heel veel dank aan alle vrijwilligers die ons hebben bijgestaan! In de komende maanden volgen we het kunstwerk van afstand. Tot half juli is het gebied voor de vogels.

Ons eerstvolgende zaaimoment is eind augustus. We hopen natuurlijk dat jullie van de partij zijn om een ochtend of middag te helpen. Voor nu hartelijke groet en mooi voorjaar toegewenst!
Met vriendelijke groet; Annechien en Gert-Jan
Laboratorium Microklimaten