oud Cursus Planten herkennen

Cursus leider Henk Jansen studeerde Biologie aan de RUG en de LUW (Wageningen). Vanaf 1998 is hij vegetatieonderzoeker via bureau Elodea. Daarnaast is hij redactielid van het Friese Natuurblad Twirre van de Fryske Feriening foar Fjildbiology.

20 juni 2023  19:30 – 22:00 Cursus Bloemplanten

Tijdens deze cursus maak je kennis met wilde planten uit je eigen omgeving. De cursus is bedoeld voor beginners. In twee avonden behandelen we vijftig van de meest voorkomende bloemplanten. Bij de bloemplanten gaan we in op het belang van de bloemen voor de insecten door de nectar index te bepalen.

 

4 juli 2023 19:30 – 22:00 Cursus Grassen

Op de tweede avond staan de grassen centraal. We maken kennis met een aantal van de meest voorkomende grassen. Iedereen wordt gevraagd zelf materiaal mee te brengen. Grassen kun je op twee manieren herkennen: Generatief, aan de bloeiwijze en Vegetatief, aan de niet-bloeiende spruit. We kijken vooral naar het laatste (niet bloeiend).

Na de cursus gaan we op excursie om bloemplanten en grassen in het veld te verzamelen om ze later op naam te brengen. De veld excursies zijn gepland op zaterdag 1 juli 2023 en zaterdag 8 juli 2023. De excursies beginnen om 10:00 uur bij de Gekroonde Leeuw en duren tot 16:00 uur.

De cursusavonden en de excursies worden georganiseerd door de Stichting Gouden Land. Ze zijn GRATIS! Wil je je opgeven voor deze cursus? Stuur dan een email bericht naar goudenland@nullgmail.com