Landschapsontwikkeling

Een belangrijk doel van de landschapsontwikkeling is het versterken en zichtbaar maken van de cultuurhistorische belangrijke elementen in het landschap. Daarbij streven we naar vergroten en bewaken van de biodiversiteit.

Klik op de foto voor informatie over de Zuricher oord polder
Klik op de foto voor informatie over de Pingjumer Gulden Halsband