Landschapsontwikkeling

Een belangrijk doel van de landschapsontwikkeling is het versterken en zichtbaar maken van de cultuurhistorische belangrijke elementen in het landschap. Daarbij streven we naar vergroten en bewaken van de biodiversiteit.

Zuricher oord polder
Pingjumer Gulden Halsband
Monitor biodiversiteit