Duurzame landbouw

Lokale producten

Op de oude kwelderoevers van de Marneslenk ligt een bijzonder agrarisch gebied met zeer vruchtbare zavelgronden: de Lytse Bouhoeke. Weilanden en akkergronden liggen naast elkaar. Dit biedt boeren de mogelijkheid om (circulair) samen te werken volgens het oude principe van het gemengde bedrijf.

In nauwe samenwerking met de boeren werken wij aan het vergroten van de biodiversiteit. Daarbij promoten we het gebruik van lokale producten. Verder onderzoeken we, met ondersteuning van Acaciawater.nl, hoe het er voor staat met de verzilting van het gebied.

Marneslenk