Duurzame landbouw

Lees meer over ons Lokale producten project
marneslenk

Op de oude kwelderoevers van de Marneslenk ligt een bijzonder agrarisch gebied met zeer vruchtbare zavelgronden: de Lytse Bouhoeke. Weilanden en akkergronden liggen naast elkaar. Dit biedt boeren de mogelijkheid om (circulair) samen te werken volgens het oude principe van het gemengde bedrijf.

In nauwe samenwerking met de boeren werken wij aan het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast promoten we het gebruik van lokale producten en onderzoeken we, met ondersteuning van Acaciawater.nl, hoe het er voor staat met de verzilting van het gebied.

We werken samen met Landschapsbeheer Friesland om het beheer van de bermen en dijken, waar dat mogelijk is, natuurvriendelijker te maken. Voor de Pingjumer  Gulden Halsband zijn een aantal aanpassingen van het beheer geadviseerd die we in de komende periode gaan invoeren (klik hier voor meer info). Het streven naar een diverser platteland vinden we terug in heel Friesland. Landschapbeheer Friesland werkt samen met de zeven Friese Agrarische collectieven aan een plan voor Herstel van het Agrarisch Cultuurlandschap