Scholen

De leerlingen van onze basisscholen kijken, onder begeleiding van de juffen en de meesters, of wij op de goede weg zijn met de ontwikkeling van het gebied. Hierbij gaan jongeren voor insecten, vogel en kruiden tellingen het veld in.

In aanvullende op de veldpractica nemen boeren, jagers en onderzoekers jong en oud mee om de bijzondere natuur en de boerenbedrijven in onze omgeving beter te leren kennen. De verhalen over het onstaan van het gebied en de opgedane kennis worden opgenomen in het Gouden Lân lespakket.