Pingjumer Gulden Halsband

In de Stichting Gouden Land werken de dorpsbelangen van Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich samen aan een platform voor de ontwikkeling van ons “Gouden Lân” gebied. De Pingjumer Gulden Halsband, een van de oudste ringdijken van Nederland, vormt hart van ons gebied.

1-4-2022 Nieuws

We zijn in gesprek met de boeren die percelen langs de Halsband hebben. Samen met de boeren kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat de oude ringdijk zichtbaar blijft in het landschap. Tegelijkertijd proberen we de natuur te versterken. Landschapsbeheer Friesland brengt daarom voor ons in kaart welke vogels, insecten en planten op dit moment een plekje gevonden hebben op of om de Halsband. Voor de vogels is er al een eerste meting gedaan: op onderstaande kaart is te zien welke vogels je in april 2021 op dijk tegenkwam. Bij versterken van de natuur nemen we alle wensen en belangen mee – niet in de laatste plaats de belangen en de kennis van de boeren. In voorbereiding op onze activiteiten is er daarom binnenkort een bijeenkomst in de Gekroonde Leeuw waar we door een deskundige worden voorgelicht over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid.

Null meting vogels 12-04-2021 door Landschapsbeheer Friesland