Agrariers

in ontwikkeling: de wens is om voor de deelnemende bedrijven een mooie foto te laten maken en om daar adres, tel, email en eventueel website aan te koppelen.

23 melkveehouders

17 akkerbouw

3 schapenboeren