Monitor biodiversiteit

De ontwikkeling van de biodiversiteit meten we in nauwe samenwerking met Landschapsbeheer Friesland. Tijdens de eerste fase van het monitoren van vogels op en om de Pingjumer Halsband zijn onderstaande soorten gespot: