Rondleidingen

In de MennoNu Tour worden onder meer de expositie in de Koepelkerk, het Menno Simons monument, het contourenkerkje in Witmarsum en het Schuilkerkje in Pingjum bezocht. Al naar gelang het seizoen kan een bezoek worden gebracht aan de akker waar het oergraan groeit dat de Mennisten meesmokkelden naar Amerika. In de molen van Witmarsum wordt dit graan gebruikt om Menno brood van te bakken.
Oergraan – foto Niels de Vries
Menno Brood bij de molen – foto Truida Sluiman