Bestuur

De bestuursleden van de stichting zijn afgevaardigd door de dorpsbelangen van Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich. Als een bestuurslid zijn of haar taken neerlegt zorgt het betreffende dorpsbelang voor een nieuwe afgevaardigde. In het huidige bestuur hebben de volgende personen zitting: Bert Lenten [Arum]; Doeke Odinga [Pingjum]; Jaap Floor – voorzitter [Witmarsum], Jan Galema [Kimswerd];  Jellie van den Berg [Zurich]; Roos Snijders [Arum]; Sjoukje Tijssen [Kimswerd].

Nadere informatie per dorp vindt op u op de dorpsbelang website:

Dorpsgezicht Arum foto: Bernard Veerman
Grutte Pier - foto Erwin Boers
Dorpsgezicht Pingjum foto: Bayke Bouma
Menno Simons Monument foto: Johan Weenink
Zeedijk bij Zurich