Tentoonstelling MENNO

Twee panelen van de MENNO tentoonstelling zijn te zien in de Victoriuskerk in Pingjum
De koepelkerk in Witmarsum is de plaats van herkomst van reformator Menno Simons. Hier werkte hij als pastoor, tot hij in 1536 zijn eigen weg koos.

In de tentoonstelling MENNO staan Simons’ grondwaarden centraal: geweldloosheid, eigen verantwoordelijkheid, respect en zorg voor de aarde en elkaar. Wat is écht van waarde en genoeg om een evenwichtig en liefdevol bestaan op te bouwen? De verhalen zijn nauw verbonden met sociaal-ecologische onderwerpen van vandaag en voor iedereen, met welke achtergrond dan ook. Hoe verhouden we ons tot de ander en tot ander organismen in een samenhangend systeem?

U kunt een bezichtiging aanvragen via goudenland@nullhotmail.com – de toegangsprijs is 5 euro per persoon.

© Inhoud, tekst en ontwerp door LOKAALWERK
MENNO tentoonstelling in de Koepelkerk in Witmarsum