Koepelkerk – Menno Simons Nu

De Koepelkerk in Witmarsum is een belangrijke plaats voor Doopsgezinden. Menno Simons is er geboren en predikte er als pastoor, tot hij zich in 1536 aansloot bij de ‘Doperse Beweging’.

Eerdere tentoonstelling Menno Simons Groen – foto: Niels de Vries

In de Menno Nu Expositie in de Koepelkerk staat het gedachtengoed van Simons centraal: geweldloosheid, eigen verantwoordelijkheid, respect en zorg voor de aarde en elkaar. De expositie bouwt voort op de eerdere Menno Simons Groen tentoonstelling.

 

Countourenkerkje

In de Menno Simons Nu Tour worden onder meer de expositie in de Koepelkerk, het Menno Simons monument, het contourenkerkje in Witmarsum en het Schuilkerkje in Pingjum bezocht. Al naar gelang het seizoen kan een bezoek worden gebracht aan de akker waar het oergraan groeit dat de Mennisten meesmokkelden naar Amerika. In de molen van Witmarsum wordt dit graan gebruikt om Menno brood van te bakken.

Oergraan – foto Niels de Vries
Menno Brood bij de molen – foto Truida Sluiman