Natuurinclusieve landbouw

In het Friese kleiweidegebied werken agrariërs aan natuurinclusieve landbouw. De verschillende overheden faciliteren deze processen ‘fan under op’, via de samenwerking Greidhoeke + (grofweg het gebied tussen Sneek, Bolsward en Leeuwarden). Lees meer